Muqaddimah Muqaddimah II Isti'azah Basmallah Ummul Quran Idgham Hak Kinayah Mad Wal Qasr 2 Hamzah Dalam 1 Kalimah 2 Hamzah Dalam 2 Kalimah Hamzah Mufrod Memindahkan Harakah Hamzah Kepada Sukun Waqaf Hamzah Pada Hamzah & Hisyam (Zal) Pada Kalimah (IZ) (DAL) Pada Kalimah (QAD) Ta' Ta'nis Huruf Yang Hampir Pada Makhrajnya Hukum Nun Sakinah Fathah, Imalah Dan Taqlil Qurra Pada Raat Lam Mat
Ahlan Wasahlan... Selamat Datang Ke Blog TahfizQiraat Semester 1 Tahun 1 2007/2008....
Dengan Nama Allah
Pengenalan Dan Takrif
Calendar Dan Masa
Malaysia

Panduan Hadis
Blog Muslimin


    ::: :: lect_tqq_KUIN
    ::: :: Al-Huffaz
    ::: :: Al Hifzul Quran
    ::: :: Al Mujahidin
    ::: :: As-SyathibiyyaH
    ::: :: As-SyathibiyyaH II
    ::: :: Asrar
    ::: :: Halawatul Iman
    ::: :: Huffaz Team
    ::: :: IzatGroup
    ::: :: IzatGroup II
    ::: :: IbnuAmir
    ::: :: UlyaNuralQuranChattbox GrapesNasyid

Radio
Saturday, September 1, 2007


BAB HA KINAYAH
* Tidak Disambungkan HA ( ها مضمر ) Sebelum Sukun.
* Dan Apa Sebelumnya Berbaris Bagi Tiap Bersambung.
* Dan Apa Sebelumnya Bagi Ibnu Kasir.
* Padanya ( )


SYARAH :

-: Ha Domir ( ها مضمر ) Yang Daripadanya Satu Ghaib,Dan Keadaannya Seperti :


1) Sebelumnya Huruf Berbaris Dan Selepas Sukun. Contohnya : له
الملك وله الحمد

2) Terletak Antara Dua Sukun Seperti : ( منه اسمه ) Dan Hukumnya Pada Keduanya Ketiadaan Hubungan Pada Tiap Qurra'.

3) Terletak Diantara 2 Huruf Yang Berbaris. Contohnya : ( لا تحرك به لسا نك لتعجل به )
Hukumnya : Sambung Pada Setiap Qurra' Dengan Kadar 2 Harakat Melainkan Apabila Selepas Hamzah Terputus.

4) Sesungguhnya Datang Sebelumnya Huruf Sukun Dan Selepasnya Berbaris.
Kumnya : Sambung Dengam Kadar 2 Harakat Bagi Ibnu Kasir Salah Satunya Sebagaimana Terdapat Dalam Al-Quran Dan Bersamanya Hafs Pada Silah Ha ( هاء )
SYARAH :

-: Kalimah ( يؤده إليك ) Pada 2 Tempat :-


1) Baca Dengan Sukun Ha ( هاء ) Pada Kalimat Yang Disebut Difokus Dengan ( ف ),( صِ ),( ح ) Dan Hamzah,Syu'bah dan Abu 'Amru.

2) Baca Dengan Kasroh ( هاء ) Tanpa Sambung Qalun Satu-Satunya Dan Bersamanya Hisyam Pada Satu Wajah Dan Wajah Kedua Hisyam Sambung Dan Dalilnya :- Memendekkan Setiap Ha ( هاء ) Bagi Lisan.

3) Baca Dengan Sukun Ha ( هاء ) Beserta sambung satu-Satunya Warsh,Ibnu Kasir,Ibnu Zakuan,Hafs Dan Kisaei Mengambil Bacaan Mereka Daripada Riwayat Qalun Dan Setiap Mazhab Berpendapat Pada Mad Al-Munfasil Pada Ha ( هاء ) Yang Selepasnya Hamzah ( ء )-: Kalimah ( فألقه إليهم ) Pada Surah An-Naml :


1) Baca Dengan Sukun ( هاء ) Fokus bagi Mereka Dengan ( ف ),( صِ ),( ح ) Dan Hamzah,Syu'bah dan Abu 'Amru Beserta Hafs Kerana الناظم Berkata : ( وعنهم وعن حفص فألقه )

2) Baca Dengan kasroh Hak ( هاء ) Tanpa Sambung Bagi Qalun Satu-Satunya Beserta Hisyam Pada Satu Wajah Dan Wajah Kedua bagi Hisyam Sambung Pada Madnya Dan Pada Mazhab Lain Berpisah.

3) Baca Dengan Kasroh ha ( هاء ) Beserta Sambung Warsh,Ibnu Kasir,Ibnu Zakuan Dan Kisaei Dan Setiap Pada Madnya Pada Mazhab Lain Berpisah.-: Kalimah ( ويتقه فأولئك ) Surah An-Nur


1) Baca Dengan kasroh ( ق ) Dan Sukun Ha ( هاء ) Fokus Bagi Mereka Dengan ( صِ ),( ح ),( ق ) Dengan berbeza Dan Abu 'Amru Syu'bah Satu-Satunya Dan Khalad Perbezaan Qurra' Dengan Sukun [ الإمام الداني على ابي الفتح فارس ] Dan Dalil ويتقه حمى صفوه قوم بخلف

2) Diriwayatkan Dengan Sukun ( ق ) Kasroh ( هاء ) Tanpa Sambung Hafs Dan Dalilnya : وقل بسكون القاف والقصر حفصهم

3) Baca Dengan Kasroh ( ق ) Dan Kasroh ( هاء ) Tanpa sambung Qalun Satu-Satunya Beserta Hisyam Pada Wajah Pertama. Dan Hubungan pada Wajah Kedua Dengan Kadar 2 Harakat

4) Baca Kasroh ( ق ) Dan ha ( هاء ) Dan sambungnya Dengan kadar 2 Harakat Warsh,Ibnu Kasir,Ibnu Zakuan,Qalaf Dan Kisaei Satu-Satunya Dan Qalad Pada Wajah Kedua.


-: ( يأته مؤ منا ) Pada Surah Taha طه

1) Riwayat Dengan Sukun ( هاء ) Daripada الناظم Pada Surah
Iaitu - Susi daripada ( طه ) Dengan 2 Wajah.

2) Riwayat Qalun Dengan Kasroh ( هاء ) Tanpa Sambung Dan Sambung Dengan Kadar 2 Harakat Daripada الناظم
Iaitu - Susi daripada ( طه ) Dengan 2 Wajah.

3) Baca Qurra' Yang Lain Dengan Kasroh ( هاء ) Dan Sambungnya Dengan Kadar 2 Harakat Dan Hisyam Satu-Satunya.

MULAHAZAH :-


- Setiap Daripada Sukun ( هاء ) Pada bab Ini Ialah Dari Bahasa Daripada Sukun Huruf Pada Sambung ( X Tau Makna ) Berhenti Dan Ini satu Bahasa Daripada Banyak-Banyak Bahasa Arab Sepertimana Yang Disebut ( القرطبي ) Daripada ( الفراءِ )
posted by tahfizqiraat_04 @ 10:53 AM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
Takrif Qiraat
Pengertian Qiraat
Al-Qiraat Adalah Kata Himpun (Jamak) Dari Perkataan Qiraah.
Al-Qiraat -
- Dari Segi Bahasa Bererti bacaan-bacaan,
- Dari Segi Istilah Ialah Satu Ilmu Untuk Mengetahui Cara Membaca Kalimah-Kalimah Al-Quran Sama Ada bacaan Tebal Atau Nipis,Panjang Atau Pendek Sehinggalah kepada Perbezaan Sebutan Huruf Pada lafaz-lafaz Al-Quran Itu Sendiri.

Sebagaimana Al-Quran,Begitu Juga Dengan Al Qiraat. Ia Diturunkan Dengan Lafaz Dan Nasnya. Ia Diturunkan Oleh Allah S.W.T ke Atas Rasulullah S.A.W Dan Disampaikan Kepada Kita Beserta Dengan Cara-Cara Membacanya Bertepatan Dengan Apa yang Diajarkan oleh Malaikat Jibril A.S. Perbezaan bacaan menurut Rawi-Rawi Adalah Bersandarkan Kepada Sanad Yang Sahih Yang Sampai Kepada Rasulullah S.A.W.

HUBUNGAN AL-QURAN DENGAN AL-QIRAAT


- Menurut Pendapat Imam badruddin Az-Zarkasyi Di Dalam kitab Al-Burhan,Al-Quran Dan Al-Qiraat Adalah Dua Hakikat Yang Berbeza. Al-Quran Adalah Wahyu Yang Diturunkan Ke Atas Nabi Muhammad S.A.W Yang Menjadi Mukjizat Penerangan,Sedangkan Al Qiraat Pula Adalah Perbezaan Dari Segi Lafaz Sebutan Wahyu Dan Bagaimana Cara Membaca. Ia Mestilah Diambil Secara Talaqi Dan Musyafahah. Pendapat ini Disokong Oleh Sesetengah Ulamak Seperti Al Qastilaani Dan Syeikh Ahmad Bin Muhammad Ad Dimyaati.

- Menurut Pendapat Doktor Muhammad Salim Muhaisin Pula, Al-Quran Dan Al Qiraat Itu Adalah Dua Hakikat Yang Satu. Ini Berdasarkan Kepada Pengertian Al Quran Dan Qiraat Yang Sama Dari Ambilan Masdar - (Qiraah).
TUJUAN :

Supaya Dapat Mengembangkan ilmu Qiraat Kepada Masyarakat Umum Agar Masyarakat Tidak Akan Keliru Atau Timbul Perselisihan Faham Antara Satu Sama Lain Mengenai Pembacaan Al-Quran. Terutamanya Kepada Para huffaz Di Malaysia
FAEDAH
Dengan Membina Blog Ini Dapat Memberi Sumber Rujukan Kepada Kami,Terutamanya Apabila Menjelang Peperiksaan Semester, Ini Kerana Kami Masih Baru Masih Banyak Yang Perlu Dipelajari Seadanya,Blog Ini Bakal Membantu Kami Untuk Mengingati Apa Yang Telah Di Pelajari Dan Seterusnya Beramal Dengannya... InsyaAllah.

Ilmu Qiraat Juga Menyeronokkan,Oleh Itu Kami Ingin Berkongsi Keistimewaan Ini Dengan Masyarakat Umum.Jika Ada Yang Ingin Membantu,Kami Sangat Mengalukan. Sekian Wassalam... Wallahualam...

Copyright © 2007 TahfizQiraat. By Admin.
Coretan
Download Nasyid

Inteam Reunited

   Inteam - Allahu Rabbi
   Inteam - Hamzah Asadullah
   Inteam - Hanya Takdir (UntukPalestin)
   Inteam - Dia Muhammad
   Inteam - Kepastian
   Inteam - Kemuliaan Al-quran
   Inteam - Asy Syafie ft. Ust. Tahassan
   Inteam - Redha
   Inteam - Asma' Allah
   Inteam - Kasih Sayang (Ft Ustaz Asri Rabbani)


( Please Right Click And Choose " Save Target As " to Download Song And If Can't Just Click To The Title Song And You Can Download From There )


Anyone Who Would Like To Make A Request Nasyid Songs Please Email To This Address
     syahhumaira@yahoo.com.my
InsyaAllah We Will Help If That Songs You Want Inside Our Collection

Streaming Nasyid
Inteam Ft Ustaz Asri - Kasih Sayang

Nadamurni - Bila Nur Melimpah Di Hati
[  Home ] [ GrapesNasyid ] [ Download Nasyid ] [ Lect_TQQ_KUIN ]
Copyright © 2007 TahfizQiraat. All rights reserved.