Muqaddimah Muqaddimah II Isti'azah Basmallah Ummul Quran Idgham Hak Kinayah Mad Wal Qasr 2 Hamzah Dalam 1 Kalimah 2 Hamzah Dalam 2 Kalimah Hamzah Mufrod Memindahkan Harakah Hamzah Kepada Sukun Waqaf Hamzah Pada Hamzah & Hisyam (Zal) Pada Kalimah (IZ) (DAL) Pada Kalimah (QAD) Ta' Ta'nis Huruf Yang Hampir Pada Makhrajnya Hukum Nun Sakinah Fathah, Imalah Dan Taqlil Qurra Pada Raat Lam Mat
Ahlan Wasahlan... Selamat Datang Ke Blog TahfizQiraat Semester 1 Tahun 1 2007/2008....
Dengan Nama Allah
Pengenalan Dan Takrif
Calendar Dan Masa
Malaysia

Panduan Hadis
Blog Muslimin


    ::: :: lect_tqq_KUIN
    ::: :: Al-Huffaz
    ::: :: Al Hifzul Quran
    ::: :: Al Mujahidin
    ::: :: As-SyathibiyyaH
    ::: :: As-SyathibiyyaH II
    ::: :: Asrar
    ::: :: Halawatul Iman
    ::: :: Huffaz Team
    ::: :: IzatGroup
    ::: :: IzatGroup II
    ::: :: IbnuAmir
    ::: :: UlyaNuralQuranChattbox GrapesNasyid

Radio
Friday, July 20, 2007


AL-QURAN DITURUNKAN ATAS TUJUH HURUFSabda Rasulullah Shallullahu 'Alaihi Wassallam.

إن هذا القرءان أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه


رواه البخاري


"sesungguhnya A-Quran Ini Telah Diturunkan Dalam Tujuh Huruf Maka
Bacalah Olehmu Mana Yang Mudah Daripadanya."


(Riwayat al-Bukhari)


1) Para Ulama' Berselisihan Pendapat Mengenai Maksud Tujuh Huruf
Tersebut Sehingga Melebihi 40 Pendapat.Di Antara Pendapat Yang Mashur:

(1) Tujuh Huruf Bermaksud TUjuh Loghat (bahasa) Iaitu:
1- Loghat Quraisy قريش
2- Loghat HUdzail هذيل
3- Loghat Thaqif ثقيف
4- LOghat Hawazan هوازن
5- Loghat Kinanah كناية
6- LOghat Tamim تميم
7- Logaht Yaman يمن

2) Tujuh Huruf Bermaksud Segala Makna Hukum-Hakam Iaitu:
1- Halal حلال
2- Haram حرام
3- Muhkam محكم
4- Mutasyabih متشابه
5- Amthal أمثال
6- Insya' إنشاء
7- Akhbar أخبار

3) Tujuh Huruf Bermaksud:
1- Nasikh ناسخ
2- Mansukh منسوخ
3- Khas خاص
4- 'Am عام
5- Mujmal مجمل
6- Mubaiyin مبيّن
7- Mufassar مفسّر

4) Tujuh Huruf Bermaksud:
1- Wa'd وعد
2- Wa'id وعيد
3- Mutlaq مطلق
4- Muqayyad مقيّذ
5- Tafsir تفسير
6- I'rab إعراب
7- T'wil تاويل


2) Menurut Imam al-Jazari Memikirkan Maksud Hadis Tersebut
Lebih Kurang 30 Tahun Maka Beliau Merumuskan Bahawa Yang
Dimaksud Dengan Tujuh Huruf Ialah:(1) Berubah pada Baris Sahaja Tidak Pada Huruf, Makna Dan
Bentuk Tulisan.

Contoh: يَحْسَبُ -Surah al-Humazah : Ayat 3

يَحْسِبُ -Bacaan Bagi Imam Nafi', Imam Ibnu Kathir, Imam Abu Amru,
Imam al-Kisaie, Imam Ya'kub, Imam Khalaf al-'Aasyir.(2) Berubah Pada Baris Dan Makna Sahaja Tidak Pada Huruf Dan Bentuk Tulisan.

Contoh: فَتَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّبَّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ -Surah al-Baqarah : Ayat 37

فَتَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّبَّهِ كَلِمَاتٌ فَتَابَ عَلَيْهِ -Bacaan Bagi Imam Ibnu Kathir(3) Berubah Pada HUruf Dan Makna Sahaja Tidak Pada Baris Dan Bentuk Tulisan.

Contoh: تَبْلُوْا -Surah Yunus : Ayat 30

تَتْلُوْا -Bacaan BAgi Imam al-Kisaie, Imam Khalaf al-'Aasyir(4) Berubah Pada Huruf Dan Bentuk Tulisan Sahaja Tidak Pada Makna Dan Baris.

Contoh: صِرَطَ -Surah al-Fatihah : Ayat 6

سِرَاطَ -Bacaan Bagi QUmbul Dan Dan Ruwais.(5) Berubah Pada Huruf, Baris Dan Bentuk Tulisan Sahaja Tidak Pada Makna.

Contoh: وَ لا يَأْتَلِ -Surah al-Nur : Ayat 22

وَ لا يَتَأَلَّ -Bacaan Bagi Imam Abu Ja'far(6) Berubah Segi Taqdim (dahulu) Dan Ta'khir (kemudian)

Contoh: وَ قَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ -Surah Ali 'Imran : Ayat 195

وَقُتِلُواْ وَ قَاتَلُواْ -Bacaan Bagi Imam Hamzah, Imam al-Kisaie, Imam Khalaf
al-'Aasyir(7) Berlaku Pertambahan Dan Pengurangan Huruf.

Contoh: وَ وَصَّى -Surah al-Baqarah : Ayat 132

وَ أَوَصَّى -Bacaan Bagi Imam Nafi', Imam Ibnu 'Aamir, Imam Abuu Ja'far
posted by tahfizqiraat_04 @ 12:40 AM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
Takrif Qiraat
Pengertian Qiraat
Al-Qiraat Adalah Kata Himpun (Jamak) Dari Perkataan Qiraah.
Al-Qiraat -
- Dari Segi Bahasa Bererti bacaan-bacaan,
- Dari Segi Istilah Ialah Satu Ilmu Untuk Mengetahui Cara Membaca Kalimah-Kalimah Al-Quran Sama Ada bacaan Tebal Atau Nipis,Panjang Atau Pendek Sehinggalah kepada Perbezaan Sebutan Huruf Pada lafaz-lafaz Al-Quran Itu Sendiri.

Sebagaimana Al-Quran,Begitu Juga Dengan Al Qiraat. Ia Diturunkan Dengan Lafaz Dan Nasnya. Ia Diturunkan Oleh Allah S.W.T ke Atas Rasulullah S.A.W Dan Disampaikan Kepada Kita Beserta Dengan Cara-Cara Membacanya Bertepatan Dengan Apa yang Diajarkan oleh Malaikat Jibril A.S. Perbezaan bacaan menurut Rawi-Rawi Adalah Bersandarkan Kepada Sanad Yang Sahih Yang Sampai Kepada Rasulullah S.A.W.

HUBUNGAN AL-QURAN DENGAN AL-QIRAAT


- Menurut Pendapat Imam badruddin Az-Zarkasyi Di Dalam kitab Al-Burhan,Al-Quran Dan Al-Qiraat Adalah Dua Hakikat Yang Berbeza. Al-Quran Adalah Wahyu Yang Diturunkan Ke Atas Nabi Muhammad S.A.W Yang Menjadi Mukjizat Penerangan,Sedangkan Al Qiraat Pula Adalah Perbezaan Dari Segi Lafaz Sebutan Wahyu Dan Bagaimana Cara Membaca. Ia Mestilah Diambil Secara Talaqi Dan Musyafahah. Pendapat ini Disokong Oleh Sesetengah Ulamak Seperti Al Qastilaani Dan Syeikh Ahmad Bin Muhammad Ad Dimyaati.

- Menurut Pendapat Doktor Muhammad Salim Muhaisin Pula, Al-Quran Dan Al Qiraat Itu Adalah Dua Hakikat Yang Satu. Ini Berdasarkan Kepada Pengertian Al Quran Dan Qiraat Yang Sama Dari Ambilan Masdar - (Qiraah).
TUJUAN :

Supaya Dapat Mengembangkan ilmu Qiraat Kepada Masyarakat Umum Agar Masyarakat Tidak Akan Keliru Atau Timbul Perselisihan Faham Antara Satu Sama Lain Mengenai Pembacaan Al-Quran. Terutamanya Kepada Para huffaz Di Malaysia
FAEDAH
Dengan Membina Blog Ini Dapat Memberi Sumber Rujukan Kepada Kami,Terutamanya Apabila Menjelang Peperiksaan Semester, Ini Kerana Kami Masih Baru Masih Banyak Yang Perlu Dipelajari Seadanya,Blog Ini Bakal Membantu Kami Untuk Mengingati Apa Yang Telah Di Pelajari Dan Seterusnya Beramal Dengannya... InsyaAllah.

Ilmu Qiraat Juga Menyeronokkan,Oleh Itu Kami Ingin Berkongsi Keistimewaan Ini Dengan Masyarakat Umum.Jika Ada Yang Ingin Membantu,Kami Sangat Mengalukan. Sekian Wassalam... Wallahualam...

Copyright © 2007 TahfizQiraat. By Admin.
Coretan
Download Nasyid

Inteam Reunited

   Inteam - Allahu Rabbi
   Inteam - Hamzah Asadullah
   Inteam - Hanya Takdir (UntukPalestin)
   Inteam - Dia Muhammad
   Inteam - Kepastian
   Inteam - Kemuliaan Al-quran
   Inteam - Asy Syafie ft. Ust. Tahassan
   Inteam - Redha
   Inteam - Asma' Allah
   Inteam - Kasih Sayang (Ft Ustaz Asri Rabbani)


( Please Right Click And Choose " Save Target As " to Download Song And If Can't Just Click To The Title Song And You Can Download From There )


Anyone Who Would Like To Make A Request Nasyid Songs Please Email To This Address
     syahhumaira@yahoo.com.my
InsyaAllah We Will Help If That Songs You Want Inside Our Collection

Streaming Nasyid
Inteam Ft Ustaz Asri - Kasih Sayang

Nadamurni - Bila Nur Melimpah Di Hati
[  Home ] [ GrapesNasyid ] [ Download Nasyid ] [ Lect_TQQ_KUIN ]
Copyright © 2007 TahfizQiraat. All rights reserved.