Muqaddimah Muqaddimah II Isti'azah Basmallah Ummul Quran Idgham Hak Kinayah Mad Wal Qasr 2 Hamzah Dalam 1 Kalimah 2 Hamzah Dalam 2 Kalimah Hamzah Mufrod Memindahkan Harakah Hamzah Kepada Sukun Waqaf Hamzah Pada Hamzah & Hisyam (Zal) Pada Kalimah (IZ) (DAL) Pada Kalimah (QAD) Ta' Ta'nis Huruf Yang Hampir Pada Makhrajnya Hukum Nun Sakinah Fathah, Imalah Dan Taqlil Qurra Pada Raat Lam Mat
Ahlan Wasahlan... Selamat Datang Ke Blog TahfizQiraat Semester 1 Tahun 1 2007/2008....
Dengan Nama Allah
Pengenalan Dan Takrif
Calendar Dan Masa
Malaysia

Panduan Hadis
Blog Muslimin


    ::: :: lect_tqq_KUIN
    ::: :: Al-Huffaz
    ::: :: Al Hifzul Quran
    ::: :: Al Mujahidin
    ::: :: As-SyathibiyyaH
    ::: :: As-SyathibiyyaH II
    ::: :: Asrar
    ::: :: Halawatul Iman
    ::: :: Huffaz Team
    ::: :: IzatGroup
    ::: :: IzatGroup II
    ::: :: IbnuAmir
    ::: :: UlyaNuralQuranChattbox GrapesNasyid

Radio
Saturday, September 1, 2007


BAB 2 HAMZAH DALAM SATU KALIMAH
Apabila Berhimpun 2 Huruf Hamzah ( ء ) Dalam 1 Satu Kalimah:

- NAFI' , IBNU KASIR & ABU 'AMRU Membaca Dengan Tashil ( تسهيل ) Pada Huruf Hamzah ( ء ) Kedua.

Contoh :

ؤنبئكم أئذا أأنذرتهم

Terdapat Khilaf Pada Bacaan Oleh Imam Hisham Iaitu;

-Hisyam Membaca Dengan Tashil Atau Tahqiq Pada Hamzah Kedua Yang Berbaris Fathah.


PENDAPAT AHLI MESIR: Imam Wars Hanya Membaca Dengan Tashil Sekiranya Huruf Selepas Hamzah
Yang Kedua Berbaris Sukun (mati), Ia Dibaca Dengan Kadar 6 Harakat.
Dan Sekiranya Huruf Selepas Hamzah Kedua Berbaris Fathah, Kasroh, Atau
Dommah Dengan Dibaca Dengan Kadar 2 Harakat.

PENDAPAT AHLI BAGHDAD: Imam Warsh Membaca Tahshil Baina-Baina Dalam Semua Keadaan Iaitu
Huruf Selepas Hamzah Kedua Berbaris Sukun, Fathah, Kasroh, Ataupun
Dhommah.

Manakala Imam Imam Lain Membaca Seperti Yang Tertulis Didalam Al-Quran.

Bagi Imam Hamzah .Kisaie Dan Syu'bah Mereka Membaca Dengan Tahqiq Pada Kedua-dua Huruf Hamzah
Pada Lafaz ( ) Di Dalam Surah Fusilat. Manakala Bagi Hisyam Belia Membaca Dengan Menggugurkan
( Hazaf) Huruf Hamzah Yang Pertama Dengan Bacaan Tahqiq Pada Huruf Hamzah Yang Kedua.

Baki Qurra' Iaitu Nafi' , Ibnu Kasir, Ibnu 'Amru, Ibnu Zakwan, Dan Hafs Membaca Secara
Tahqiq Huruf Hamzah Yang Pertama Dan Tashil Huruf Hamzah Yang Kedua.

Bagi Warsh Beliau Membaca Dengan Cara Tashil 6 Harakat.


Dalam Surah al-Ahqhaf ( الأحقاف ) Pada Ayat أذهبتم طيباتكم

-Ibnu Kasir Membaca Dengan Tahqiq Huruf Hamzah Yang Pertama Dan Tashil Huruf Hamzah Yang Kedua.

-Hisyam Membaca Dengan Tahqiq HUruf Hamzah Kedua Dan Tashil Atau Tahqiq pada Huruf Hamzah Kedua.

-Ibnu Zakwan Membaca dengan Mengtahqiq Kedua-dua Huruf Hamzah.

-Baki Qurra' Membaca Seperti Biasa.


Di Dalam Surah Al-Qolam ( القلم ), Pada Ayat أن كان ذا مال و بنين

-Imam Hamzah Dan Syu'bah Membaca Dengan Tahqiq Kedua-dua Huruf Hamzah.

-Ibnu 'Aamir Membaca Tahqiq Pada Huruf Hamzah Yang Pertama Dan Tashil HUruf Hamzah Kedua.

-Baki Qurra' Yang Lain Membaca Seperti Biasa.


Dalam Surah ali Imran ( ال عمران ) Pada Ayat أن يؤتى أحد مثل ما أو تيتم

-Imam Ibnu Kasir Membaca Dengan Menambah Huruf Hamzah Dan Membaca Dengan Tahqiq Pada Huruf
Hamzah Dan Tashil Pada Huruf Hamzah Yang Ke-dua.

-Baki Qurra' Membaca Seperti Biasa.
posted by tahfizqiraat_04 @ 10:53 AM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
Takrif Qiraat
Pengertian Qiraat
Al-Qiraat Adalah Kata Himpun (Jamak) Dari Perkataan Qiraah.
Al-Qiraat -
- Dari Segi Bahasa Bererti bacaan-bacaan,
- Dari Segi Istilah Ialah Satu Ilmu Untuk Mengetahui Cara Membaca Kalimah-Kalimah Al-Quran Sama Ada bacaan Tebal Atau Nipis,Panjang Atau Pendek Sehinggalah kepada Perbezaan Sebutan Huruf Pada lafaz-lafaz Al-Quran Itu Sendiri.

Sebagaimana Al-Quran,Begitu Juga Dengan Al Qiraat. Ia Diturunkan Dengan Lafaz Dan Nasnya. Ia Diturunkan Oleh Allah S.W.T ke Atas Rasulullah S.A.W Dan Disampaikan Kepada Kita Beserta Dengan Cara-Cara Membacanya Bertepatan Dengan Apa yang Diajarkan oleh Malaikat Jibril A.S. Perbezaan bacaan menurut Rawi-Rawi Adalah Bersandarkan Kepada Sanad Yang Sahih Yang Sampai Kepada Rasulullah S.A.W.

HUBUNGAN AL-QURAN DENGAN AL-QIRAAT


- Menurut Pendapat Imam badruddin Az-Zarkasyi Di Dalam kitab Al-Burhan,Al-Quran Dan Al-Qiraat Adalah Dua Hakikat Yang Berbeza. Al-Quran Adalah Wahyu Yang Diturunkan Ke Atas Nabi Muhammad S.A.W Yang Menjadi Mukjizat Penerangan,Sedangkan Al Qiraat Pula Adalah Perbezaan Dari Segi Lafaz Sebutan Wahyu Dan Bagaimana Cara Membaca. Ia Mestilah Diambil Secara Talaqi Dan Musyafahah. Pendapat ini Disokong Oleh Sesetengah Ulamak Seperti Al Qastilaani Dan Syeikh Ahmad Bin Muhammad Ad Dimyaati.

- Menurut Pendapat Doktor Muhammad Salim Muhaisin Pula, Al-Quran Dan Al Qiraat Itu Adalah Dua Hakikat Yang Satu. Ini Berdasarkan Kepada Pengertian Al Quran Dan Qiraat Yang Sama Dari Ambilan Masdar - (Qiraah).
TUJUAN :

Supaya Dapat Mengembangkan ilmu Qiraat Kepada Masyarakat Umum Agar Masyarakat Tidak Akan Keliru Atau Timbul Perselisihan Faham Antara Satu Sama Lain Mengenai Pembacaan Al-Quran. Terutamanya Kepada Para huffaz Di Malaysia
FAEDAH
Dengan Membina Blog Ini Dapat Memberi Sumber Rujukan Kepada Kami,Terutamanya Apabila Menjelang Peperiksaan Semester, Ini Kerana Kami Masih Baru Masih Banyak Yang Perlu Dipelajari Seadanya,Blog Ini Bakal Membantu Kami Untuk Mengingati Apa Yang Telah Di Pelajari Dan Seterusnya Beramal Dengannya... InsyaAllah.

Ilmu Qiraat Juga Menyeronokkan,Oleh Itu Kami Ingin Berkongsi Keistimewaan Ini Dengan Masyarakat Umum.Jika Ada Yang Ingin Membantu,Kami Sangat Mengalukan. Sekian Wassalam... Wallahualam...

Copyright © 2007 TahfizQiraat. By Admin.
Coretan
Download Nasyid

Inteam Reunited

   Inteam - Allahu Rabbi
   Inteam - Hamzah Asadullah
   Inteam - Hanya Takdir (UntukPalestin)
   Inteam - Dia Muhammad
   Inteam - Kepastian
   Inteam - Kemuliaan Al-quran
   Inteam - Asy Syafie ft. Ust. Tahassan
   Inteam - Redha
   Inteam - Asma' Allah
   Inteam - Kasih Sayang (Ft Ustaz Asri Rabbani)


( Please Right Click And Choose " Save Target As " to Download Song And If Can't Just Click To The Title Song And You Can Download From There )


Anyone Who Would Like To Make A Request Nasyid Songs Please Email To This Address
     syahhumaira@yahoo.com.my
InsyaAllah We Will Help If That Songs You Want Inside Our Collection

Streaming Nasyid
Inteam Ft Ustaz Asri - Kasih Sayang

Nadamurni - Bila Nur Melimpah Di Hati
[  Home ] [ GrapesNasyid ] [ Download Nasyid ] [ Lect_TQQ_KUIN ]
Copyright © 2007 TahfizQiraat. All rights reserved.